Składamy najserdeczniejsze życzenia!
Wałecka.tv zezwala użytkownikom
na przesyłanie linków bezpośrednio do filmów zamieszczonych na łamach portali społecznościowych lub innych materiałów. Odpowiedzialność za materiały oraz ich konsekwencje przesyłania oraz ich zamieszczania ponoszą wyłącznie serwisy przechowujące, publikujące, udostępniające materiały wideo lub/i ich użytkownicy. Redakcja wałecka.tv nie odpowiada za jakość obrazu, zgodę na publikacje, prawa do powielania, legalność, przyzwoitość, zezwolenie użycia wizerunku czy jakikolwiek inny aspekt odnoszący się do wyświetlanych filmów przesłanych przez internatów. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości co do prawnej strony możliwości wyświetlania filmów online, prosimy o kontakt z właścicielami odpowiedniego serwisu, na łamach którego dany film jest zamieszczony.

Wałecka.tv zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania dowolnego elementu serwisu w dowolnym momencie, bez podania przyczyn i wcześniejszego powiadomienia użytkowników.